Preču atgriešana

Saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.255 par distances līgumu, Pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces saņemšanas atteikties no preces un atgriezt preci Pārdevējam, neminot atgriešanas iemeslu. 

Lūdzu ņemiet vērā, ka pēc pasūtījuma izgatavotas preces (piemēram, audumus, kas pasūtīti sadaļā "Audumu druka") nav iespējams atgriezt atbilstoši Eiropas parlamenta direktīvai 97/7/EC. 

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.pantu Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos, ja prece izmantota citā nolūkā, nevis preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.  Izmantojot atteikuma tiesības, Pircējs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Pircējs ir atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas samazina preces vērtību, kvalitāti un drošumu.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs informē Pārdevēju vienā no diviem veidiem: 1) savā reģistrētā klienta profilā sadaļā Preču atgriešana piesakot atgriešanu kādai precei no pasūtījuma vai visam pasūtījumam vai 2) rakstot orders@cotton-store.com par vēlmi atgriezt saņemtās preces, pēc kā Pārdevējs reģistrē atgriešanas pieprasījumu. 

Pircējs nosūta preci atpakaļ SIA MUM, Jaungožu iela 7, Ādažu novads, LV-2164, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc tam, kad nosūtījis paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu vai reģistrējis atgriešanas pieprasījumu savā reģistrētā klienta profilā. 

Ja preču atgriešanai izmanto kādu no pakomātu/paku skapju tīkliem, jānorāda jebkurš no Ādažu pakomātiem un saņēmēja telefona nr. +37126559305.

Pircējs sedz preces atgriešanas tiešās izmaksas.

SIA MUM ir tiesības preces atpakaļ saņemšanas brīdī fiksēt iespējamos preces vizuālos bojājumus un komplektācijas saturu.

Kad Pārdevējs ir saņēmis preci atpakaļ un nav konstatējis tās vērtības samazināšanos atbilstoši augstāk minētajam, tas atgriežas vērtību par preci, neskaitot piegādes izmaksas, uz pircēja norādīto konta numuru.